Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Lamsaodecao – Trang blog này được mình lập ra vào ngày 28-7-2017 nhằm mục đích chia sẻ những bí quyết, những kinh nghiệm thực tế mà mình đã áp dụng thành công trong quá trình tăng chiều cao của bản thân trước đây để giúp cho bạn có thể tự tin hơn cũng như có được những kinh nghiệm trong việc cải thiện chiều cao để đạt được kết quả tối ưu nhất!

Thông tin cá nhân nào bị thu thập?

Dữ liệu bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi “User Agent” của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ “Gravatar” để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong nội dung bình luận của bạn.

Dữ liệu thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang website chúng tôi bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Dữ liệu cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Dữ liệu nhúng website

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng ví dụ video, hình ảnh, bài viết. Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào, quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền sử dụng dữ liệu của bạn?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

  • Dữ liệu của bạn gửi tới đâu?
  • Dữ liệu thông tin liên hệ của bạn.
  • Các dữ liệu thông tin bổ sung nếu có.
  • Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.
  • Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện.
  • Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó.
  • Việc quyết định thu thập thông tin tự động với dữ liệu người dùng.
  • Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý.

Cảm ơn bạn đã theo dõi Làm sao để cao

Comments are closed.