Làm sao để tăng chiều cao?

can-nang-chuan-cho-nguoi-cao-1m62
Tăng chiều cao
Cao 1m62 nặng bao nhiêu là vừa?

Không chỉ bằng mắt thường, các nhà khoa học đã nghiên cứu và khảo sát để tìm ra cân nặng tương ứng với chiều cao ở mỗi độ tuổi. Đặc biệt ở các trường hợp chiều cao đã ngừng phát triển thì cân nặng tương ứng chính là mối quan […]